Helaas bestaat Revamp niet meer. Maar Floor Jansen wel, gelukkig. Ze zingt nu in Nightwish. Gelukkig heb ik haar nog gezien in Revamp. Deze foto's heb ik gemaakt in de Patronaat op 10-01-2014

Unfortunately Revamp  is not anymore. But Floor Jansen is. She is now the singer of Nightwish. Luckily I also seen her in Revamp. These pictures I made at the Patronaat at 10th of January  2014.